Překrývají se v číselnících linkovací predikáty?

Zjistěte, zdali se v číselnících (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>) překrývají linkovací predikáty skos:exactMatch, skos:broadMatch, skos:narrowMatch a skos:relatedMatch. Pokud jsou koncepty propojeny pomocí predikátu skos:exactMatch, pak nemohou být současně propojeny pomocí skos:broadMatch, skos:narrowMatch nebo skos:relatedMatch. Jde o integritní omezení S46 slovníku SKOS.

Loading…