Cesta mezi druhy důchodů

Vypište prvky cesty mezi konceptem pro důchody celkem včetně netypických výplat (pension-kind:PK_total_without_special_pensions_2008) a konceptem pro starobní důchod S (pension-kind:PK_S_2008). Prvky cesty jsou propojeny predikátem skos:narrower. Výslednou cestu vypište tak, aby obsahovala také svůj počáteční a koncový uzel. Číselník druhů důchodů naleznete v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>.

Loading…