Číselníky druhů důchodů

Najděte a vypište číselníky druhů důchodů. Koncepty těchto číselníků jsou instancemi třídy pen-onto:PensionKind. Číselníky najdete v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>).

Loading…