Druh důchodu s nejvíce dceřinými koncepty

Najděte druh důchodu s nejvíce dceřinými koncepty. Berte v potaz druhy důchodů z číselníku pen-onto:PensionKindScheme_2008. Číselník druhů důchodů naleznete v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>.

Loading…