Četnost výskytů predikátů

Spočítejte četnost výskytů predikátů použitých v datech. Pro každý predikát uveďte počet jeho použití a výsledky seřaďte sestupně podle tohoto počtu.

Loading…