Četnost výskytů predikátů v číselnících

Spočítejte četnost výskytů predikátů použitých v číselnících (pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky). Pro každý predikát uveďte počet jeho použití a výsledky seřaďte sestupně podle tohoto počtu.

Loading…