Četnost výskytů predikátů ve statistikách důchodů a důchodců

Spočítejte četnost výskytů predikátů použitých ve statistikách důchodů a důchodců (pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech). Pro každý predikát uveďte počet jeho použití a výsledky seřaďte sestupně podle tohoto počtu.

Loading…