Četnost výskytů predikátů v metadatech statistik důchodů a důchodců

Spočítejte četnost výskytů predikátů použitých v metadatech ke statistikám důchodů a důchodců (pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech/metadata). Pro každý predikát uveďte počet jeho použití a výsledky seřaďte sestupně podle tohoto počtu.

Loading…