Kardinality predikátů qb:Observation ve statistikách důchodů a důchodců

Spočítejte minimální a maximální kardinality predikátů použitých pro popis instance qb:Observation ve statistikách důchodů a důchodců (pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech). Výsledky seřaďte sestupně podle maximální kardinality.

Loading…