Predikáty pozorování ve statistikách důchodů a důchodců

Vyberte predikáty popisující pozorování (tj. instance qb:Observation) ve statistikách důchodů a důchodců (pojmenovaný graf https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech). Vypište výsledky tak, aby obsahovaly každý predikát pouze jednou.

Loading…