Třídy referenčních oblastí

Najděte třídy referenčních oblastí odkazovaných ve statistikách důchodů a důchodců (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>). Referenční oblasti jsou objekty vlastnosti cssz-dimension:refArea. Třídy referenčních oblastí najdete v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>. Výsledky vypište bez opakování.

Loading…