Mají koncepty představující vrchol hierearchie nadřazené koncepty?

Zjistěte, zdali se v číselnících (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>) objevují chybné koncepty představující vrchol hierarchie, které mají nadřazené koncepty ve stejném konceptuálním schématu. Jako koncepty představující vrchol hierarchie berte ty, které odkazují na své schéma pomocí predikátu skos:topConceptOf nebo jsou ze schématu odkazovány pomocí predikátu skos:hasTopConcept. Nadřazené koncepty hledejte přes hierarchické predikáty skos:broader, skos:broaderTransitive, skos:narrower nebo skos:narrowerTransitive.

Loading…