Celkové výdaje na starobní důchody dle pražských částí za rok 2015

Spočítejte celkové roční výdaje na starobní důchody pražských městských částí v roce 2015 (referenční období day:2015-12-31). Jako druh důchodu použijte shodné koncepty s pension-kind:PK_old_age_total_without_SR z pojmenovaného grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>. Vyberte průměrnou výši důchodů pro všechna pohlaví (sdmx-code:sex-T). Výše starobních důchodů a počty důchodců se nacházejí v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>. Počítejte s výdaji za celý rok. Výdaje uveďte v miliónech korun, zaokrouhlete na celá čísla a seřaďte sestupně dle výše výdajů. Každý výsledek bude obsahovat název městské části a celkové výdaje.

Loading…