Spočtěte trojice ve slovníku statistik důchodů a důchodců s využitím klauzule FROM

Spočtěte trojice ve slovníku statistik důchodů a důchodců (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/rocenka/vocabulary>). Použijte při tom klauzuli FROM.

Required constructs: FROM

Prohibited constructs: FROM NAMED and GRAPH

Related exercises: Počet trojic

Loading…