Jsou ve štítcích konceptů netisknutelné znaky?

Zjistěte, zdali v číselnících (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/pomocne-ciselniky>) jsou štítky obsahující netisknutelné znaky. Jako štítky berte objekty predikátů skos:prefLabel, skos:altLabel a skos:hiddenLabel. Netisknutelné znaky jsou v Unicode kategoriích Zl, Zp a C.

Loading…